کل بازديدکنندگان : 10592     امروز : شنبه ، 14 تير 1399    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش
"68 , 281 , 532"
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
48 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، ادرار رندوم یا 24 ساعته ، مدفوع"
حجم نمونه
"سرم 2 میلی لیتر ، ادرار 10 میلی لیتر ، مدفوع 2 گرم"
کمترين حجم نمونه
"سرم 1 میلی لیتر ، ادرار 5 میلی لیتر ، مدفوع 1 گرم"
نگهداري نمونه
"7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚( نمونه مدفوع باید فوراً منجمد شود)"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
حجم کم
نام روش اندازه گيري
Refrac.

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی