کل بازديدکنندگان : 13609     امروز : يکشنبه ، 4 مهر 1400    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش
"1149 , 1150"
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
48 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه ،مایع نخاع ، ادرار رندوم( ترجیحاً صبحگاهی) یا ادرار 24 ساعته"
حجم نمونه
ادرار 20 میلی لیتر و سایر نمونه ها 1 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
ادرار 20 میلی لیتر و سایر نمونه ها 0.5میلی لیتر
نگهداري نمونه
"3 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚، ادرار: دو ماه و مایع نخاع : 14 روز در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
نام روش اندازه گيري
CLIA

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی