کل بازديدکنندگان : 11554     امروز : پنج شنبه ، 6 آذر 1399    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش
989
روز و زمان انجام آزمايش
15 روز یکبار - عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
10 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
5 میلی لیتر
نگهداري نمونه
3 روز در 15 تا 25 c˚ یا 7 روز در 8 -2 c˚
حمل و نقل نمونه
در 15 تا 25 c˚ یا 8 -2 c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،نمونه لخته، ضد انعقاد نامناسب ، منجمد"
نام روش اندازه گيري
PCR

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی