کل بازديدکنندگان : 13184     امروز : جمعه ، 8 مرداد 1400    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش
101
روز و زمان انجام آزمايش
سه شنبه - عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
8 روزه
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداري نمونه
1 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 14 روز در 20- c˚ ( همراه ماده نگهدارنده : میتوان تا 2 ماه در دمای 20- c˚ نگهداری کرد) ( دور از نور)
حمل و نقل نمونه
در 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنماي جمع آوري نمونه
"بلافاصله پس از جمع آوری و جداسازی ، تا قبل از انجام آزمایش ،نمونه در لوله تیره ( محیط تاریک) نگهداری و حمل گردد. ماده نگهدارنده : 20 گرم oxalic acid در 1 میلی لیتر سرم .در صورت اضافه کردن اسید در انجام سایر آزمایش ها تداخل ایجاد می‌کند."
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، ایکتریک"
نام روش اندازه گيري
Chemical

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی