کل بازديدکنندگان : 10592     امروز : شنبه ، 14 تير 1399    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش

روز و زمان انجام آزمايش
قبل از ارسال نمونه تماس بگیرید.
نوع نمونه
"ادرار رندوم( ترجیحاً صبحگاهی) ، سرم ، پلاسما EDTA"
حجم نمونه
ادرار 4 و سایر نمونه ها 1 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
ادرار 2 و سایر نمونه ها 0.5 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"1 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
حجم کم
نام روش اندازه گيري
Elisa

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی