کل بازديدکنندگان : 13609     امروز : يکشنبه ، 4 مهر 1400    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش
1952
روز و زمان انجام آزمايش
شنبه - صبح
مدت زمان انجام آزمايش
دوشنبه - عصر
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
چهارشنبه - عصر
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، سه ماه"
نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
20 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
10 میلی لیتر
نگهداري نمونه
1 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 2 روز در 8 -2 c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نيازهاي همراه نمونه
"نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود، تکمیل پرسشنامه بخش PCR"
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم، همولیز ، منجمد ، ضد انعقاد نامناسب"
نام روش اندازه گيري
PCR

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی