کل بازديدکنندگان : 13606     امروز : يکشنبه ، 4 مهر 1400    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش
956
نوع نمونه
"پلاسما EDTA ، مایعات بدن ، مایع نخاع ، مایع آمینوتیک ، بزاق ، خون بند ناف (EDTA ) ، سواب گلو"
حجم نمونه
2 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
1 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"8 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚، یک روز در8 -2 c˚ یا 7 روز در 20- c˚ "
حمل و نقل نمونه
ترجیحاً در 8 -2 c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم ، استفاده از فرمالین ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب، سواب با نوک چوبی یا ترکیب کلسیم دار، محیط ژله‌ای"
نام روش اندازه گيري
PCR

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی